Белая Русь-Беларусь. Украіна

Паходжанне назвы Белая Русь упершыню сустракаецца ў пісьмовых крыніцах яшчэ ў XII стагоддзі і вызначае як некаторую частку Паўночна-Усходніх тэрыторый Старажытнай Русі, але канкрэтна да тэрыторыі сучаснай дзяржавы Беларусь дадзены тэрмін пачаў ужывацца стагоддзем пазней. З XVI стагоддзя ў паўсядзённы ўжытак назва Белай Русі часта ўжываецца толькі канкрэтна да вобласці, якую цяпер займаюць беларускія рэгіёны Падняпроўя і Падзвіння.

Што ж тычыцца самога тэрміна «Белая» Русь, то навукоўцы не могуць прыйсці да адзінага меркавання, так як па відаць дадзенае намінальнае імя ў плыні доўгага часу па рознаму інтэрпрэтаваць не толькі рознага роду летапісцамі, але і мясцовым насельніцтвам згаданых тэрыторый пакуль не выстаялася і не інтэрпрэтаваліся ў сучаснае назва Беларусі.

Сярод магчымых варыянтаў паходжання нам больш імпануе паходжанне назвы Белая Русь ад магчымага народнага абазначэння свабодных зямель у той нялёгкі час XII-XIV стагоддзях, калі менавіта гэтыя рэгіёны былі незалежныя ад валадарства літоўскіх князёў і татара-мангольскіх ханаў. Менавіта слова «Белая» у тыя часы ўжывалі ў значэнні «Свабодная».

Трэба сказаць, што па з назвай, напрыклад, Украіна гэтак жа маюцца рознага роду спекулятыўныя ў большасці сваёй інтэрпрэтацыі. Звычайна нацыяналістамі ці іншымі замежнымі знайкам тэрмін «Украіна» прывязваецца да слова «Ускраіна», гэта значыць край дзяржавы, землі. Аднак больш праўдападобным і нацыянальна значным з'яўляецца звычайнае, бытавое тлумачэнне паходжанне слова «Украіна» як вызначэнне якія жывуць людзей менавіта ў гэтай краіне, па ўкраінску - «у краiнi», гэта значыць даслоўна «у краіне». Менавіта дадзеная назва і больш поўна тлумачыць звыклы і прыняты агульнасцю людзей на дадзенай канкрэтнай тэрыторыі вызначэнне «Украіна» як, напрыклад, назва «немцы» для ўсіх замежнікаў на Русі, так як іх мова была незразумелы карэннаму насельніцтву і таму прадстаўнікі таго ці іншага народа былі «нямыя», гэта значыць «незразумелыя» для карэнных жыхароў.

Прымаючы пад увагу вышэй сказанага, можна з упэўненасцю зрабіць выснову, што самадастатковы народ не можа прыняць навязанае звонку, іншароднае для яго назву, якое будзе супярэчыць ўнутранаму стану кожнага прадстаўніка дадзенай нацыянальнасці. Таму, калі Белая Русь-Беларусь нясе ў сабе вызначэнне «Свабода», а для ўкраінца назва «Украіна» ўвасабляе сярэдзіну менавіта яго светабудовы, яго краіну (Краіну), то можна з гонарам называць сябе беларусам ці ўкраінцам.