Спільна справа Русі

Єдність - сповістив оракул наших днів,
Бути може спаяні залізом лише і кров'ю ...
Але ми спробуємо спаяти його любов'ю, -
А там побачимо, що прочней ... 

Я, «радянський», а потім і український офіцер, вихований у старих казармах Царського Села в Пушкінському вищому військовому училищі радіоелектроніки.Там, в Царському Селі, я ввібрав в себе дух великого міста Санкт-Петербурга (Ленінграда). На етапі переходу від «розвиненого соціалізму» до дикого капіталізму і його наступним, більш «цивілізованим» стадіями, виявився не тільки залученим, а й взяв найактивнішу участь у становленні та формуванні білоруського руху в Україні.

Робив я це не поодинці, а разом зі своїми соратниками, і робили ми це з відкритими серцями, повні надій і планів, щиро вірячи в те, що ми робимо, у чомусь навіть з деякими елементами романтизму.Ми не мали досвіду подібної роботи, але у кожного з нас на той час був досить великий і різноманітний досвід виробничої, інженерної, наукової, педагогічної та військової діяльності в усіх її різноманітних аспектах. Але, найголовніше, нами керував здоровий глузд.Сплав наших знань, умінь і досвіду дозволили нам без будь-якої допомоги в найкоротші терміни, менш ніж за два місяці, підготувати і провести 4 березня 2000 Установчий з'їзд «Всеукраїнського об'єднання« Білорусь».

31 березня 2000 наша всеукраїнська громадська організація була зареєстрована Міністерством юстиції Україні. Ми були сильною командою, першими, хто в Україну створив всеукраїнську громадську організацію, що об'єднала представників білоруського етносу з 17 регіонів України.

Потім був «Всеукраїнський союз білорусів». Але це було потім. Першими були ми. Ми першими системно провели інвентаризацію вже створених і створюваних на той момент розрізнених регіональних організацій, громад і просто груп білорусів в Україну.Для пошуку їх ми використовували всі наявні у нас інформаційні можливості. Але цим ми не обмежувалися. Була проведена величезна робота серед білорусів з метою залучення в об'єднавчі процеси на всеукраїнському рівні. При цьому нікого не ділили за релігійною або національною ознакою, з політичних та інших переконань, виходячи з принципу, що нашими союзниками можуть бути всі, хто готовий своїми практичними діями сприяти виконанню основної мети Товариства: «об'єднання і активізації зусиль білорусів,проживають на території Україні, для відродження і збереження духовної та матеріальної культури білоруського народу, захисту їх прав і свобод: національно-культурних, мовних, освітніх, соціальних,економічних та інших.Зміцнення і розвиток культурних, економічних, наукових та інформаційних зв'язків з Республікою Білорусь».
Установчий з'їзд прийняв Статут, Герб, Гімн і Програму. В останній ми задекларували серйозні завдання, які збиралися вирішувати. Не все було гладко.Наша незалежність, рішучість і серйозність намірів, треба сказати правду, викликали не тільки нерозуміння, але, в окремих випадках, і протидію з боку окремих регіональних білоруських структур.

Особливу протидію і критику викликало наш намір залучити білорусів Україні в бізнес-процеси між Білоруссю та Україною, з метою забезпечення культурних і просвітницьких програм та заходів, діяльності об'єднання в цілому економічним базисом. Нашим опонентам ми відповіли, повторимо і зараз:
Шановні наші опоненти і критики, будь-яка діяльність з просування білоруських культурних цінностей, популяризація білоруських традицій, історії і культури, вимагає ресурсів, у тому числі і фінансових. І вам це добре відомо.Якщо одне й інша держава підтримує фінансово культурно-просвітницькі організації українських білорусів - це чудово. Але нескінченно критикувати, відштовхувати білоруських підприємців та бізнесменів у гіршому «совковому» їхньому уявленні-це, вибачте, дуже недалекоглядно.Наша позиція в цьому принциповому розбіжності з вами була і залишається незмінною. Необхідно знайти форми, способи і методи забезпечення фінансової незалежності діяльності білоруських організацій в Україні. Для цього є, ми впевнені, величезні можливості.

Так давайте, нарешті, переймемося елементарним здоровим глуздом і разом реалізуємо ці можливості на благо білорусів, які живуть в Україні, на благо Україні та Білорусі.

Чому «Всеукраїнське об'єднання «Білорусь» було малопомітним всі ці роки?

На жаль, кадрові помилки в розстановці керівництва призвели до того, що з організації вийшов або призупинив своє членство цілий ряд найбільш підготовлених, досвідчених та активних членів, в тому числі і з тих, хто був в організаційному комітеті з підготовки та проведення з'їзду.Після цих подій керівництво організації, насамперед, її голова, поступово знижували активність в роботі, а останні роки і зовсім припинило її.Однак позитивним результатом, на наш погляд, є насамперед те, що ми сколихнули білоруську діаспору на території всієї Україні, активізували процеси об'єднання та структуризації вже існували, але розрізнених білоруських організацій.

Сьогодні, в силу об'єктивних обставин, ситуація змінилася.

Пішов з життя голова, обраний на Установчому з'їзді. Безумовно, потрібно віддати йому належне. На початковому етапі він вніс великий вклад у становлення організації, без його енергії створення організації було б проблематично.Правовстановлюючі документи знову опинилися в руках членів організаційного комітету, тих, чиї ідеї, задуми, енергія і життєвий досвід були джерелом створення «Всеукраїнського об'єднання «Білорусь».
останнє: ми, члени організаційного комітету, засновники цієї організації, розглядаємо сьогоднішню ситуацію, перш за все з позицій відповідальності за її подальшу долю, за долю тих нечисленних регіональних відділень, які, не дивлячись ні на що, працювали всі ці роки самостійно.Ми відповідаємо перед тими, хто повірив нам.Ми не знімаємо з себе відповідальності перед нашою батьківщиною Білоруссю і нашою країною України, громадянами якої ми є, відповідальності за те, що не реалізували той прихований потенціал білоруської діаспори в Україну на користь обом країнам, і, нарешті,відповідальності перед собою за дані обіцянки і за-декларовані наміри,але поки ще не виконані.

 Чого ми хочемо?

Найголовнішим нашою метою і завданням є надання процесам білоруського національно-культурної присутності в Україну динаміки для того, щоб серед етносів, що живуть в Україні, про нас знали, нас поважали, Білоруси повинні займати гідне місце в українському багатонаціональному державі!Сьогодні, в основному зусиллями сподвижників, ця робота ведеться, але поки це тільки зусилля окремих особистостей і регіональних організацій. На жаль, ця робота зараз не носить системний характер в масштабі всієї України.

Другою головною задачею є допомога та сприяння білорусам, як це роблять інші етноси, з яких нам в цьому відношенні слід брати приклад.

 Третє завдання - залучити в нашу діяльність якомога більше білорусів, які живуть в Україні.Будь-яку справу роблять люди, будь-яку організацію створюють люди. Саме їх інтереси, права, потреби є не тільки центром і сенсом нашої роботи, але і її джерелом і силою.

 Для вирішення цих завдань ми маємо намір:

  1. Відродити діяльність ВГО «Всеукраїнське об'єднання «Білорусь».
  2. Скоригувати з урахуванням особливостей поточного моменту Статут, Програму ВГО «Всеукраїнське об'єднання «Білорусь»
  3. Провести черговий з'їзд ВГО «Всеукраїнське об'єднання« Білорусь ».
  4. Об'єднати не на словах, а на ділі все різноманітні білоруські національно-культурні товариства та організації в Україну.

 При цьому ми маємо намір знайти відбулися в цьому житті білорусів, які проживають в Україні і ще невідомих нам і залучити їх в нашу роботу.Ми будемо вітати всіх, хто цікавиться культурою, історією Білорусі (Великого князівства Литовського), традиціями, вивчає білоруський мову, хто не на словах а на ділі своєму готовий сприяти взаємному збагаченню українців і білорусів,абсолютно виключивши будь-які прояви і спроби поділу за релігійною і національною ознакою,політичним і інші переконання.З усіма, хто прийде і побажає працювати з нами, ми побудуємо відносини виключно в дусі поваги, чесності, принциповості і розуміння.

 Головне, що нас об'єднує, або, принаймні, має об'єднувати - це те, що ми білоруси. Ми любимо нашу Білорусь, країну в якій ми народилися.Ми любимо нашу Україну - країну, громадянами якої ми є. І цю любов розділити неможливо. Наш обов'язок, святий обов'язок, а також завдання робити все в ім'я їх процвітання. Тут жили наші предки. Тут зараз живемо ми. Після нас будуть жити наші нащадки. Пам'ятайте про це.

З повагою,
Віктор Комісарук,

виконуючий обов'язки голови
ВГО «Всеукраїнське об'єднання «Білорусь»